Feraty při outdoor programech

Letošní novinkou jsou týmové programy se zážitkem feraty v ČR nebo Alpách.

Feraty jsou zajištěné železné cesty na skále nachází se po České republice v Alpách nebo přímo v Praze.

alt

Outdoor v jeskyních 

Pokud chcete prožít něco tajemného a netradičního, můžete zvolit outdoor v podzemí. Kombinaci jeskyně a moravského sklípku nevadí ani ošklivé počasí. Potvrdí vám to i naši klienti.

Kontakt

Mgr. Vít Veselý

Na Štěpnici 45
182 00 Praha 8
info@outdooraktivity.cz
+420 777 654 799

Účastníci jsou stavěni do situací, jejichž řešení vyžaduje vzájemnou spolupráci, rozhodnost, důvtip a komunikativnost členů skupiny. Většina aktivit se navíc odehrává v přirozeném přírodním prostředí a často ve speciálně navozené atmosféře. U všech outdoorových aktivit zařazených do programu je možné najít výrazné souvislosti se způsobem spolupráce a úrovní komunikace ve firmě.

Program je založen na principu učení se z vlastní zkušenosti získané při týmové práci. Cílem je pochopení účinné komunikace a vztahových dovedností, které jsou základem týmové práce a vedení lidí.

Vztahové dovednosti jsou:

 • iniciativa jako aktivní spoluúčast na procesu hledání co je nejlepší;
 • zkoumání jako účinné získávání informací;
 • argumentace jako zastávání osobních stanovisek;
 • rozhodování jako proces využívající všech dostupných zdrojů;
 • řešení konfliktů jako cesta k nalezení nejlepšího řešení;
 • houževnatost jako umění vypořádat se s problémy;
 • hodnocení jako poučení se ze zkušenosti a nástroje zlepšování výkonu týmu.

Během programu a během jednotlivých aktivit dochází k neustálému cyklu týmového učení:

Cyklus učení úzce souvisí s fázemi každého týmu

Fáze týmu

 • formování týmu a poznávání se
 • experimentování a hledání nových postupů
 • období krizí a řešení konfliktů
 • tvorba zásad a pravidel
 • ověření a upevnění si pravidel a cílů
 • funkční zralé období-období výkonů

Výhodou outdoor týmového rozvoje a prožitkového vzdělání je uvědomění si jednotlivých fází zkušenostmi a praxí s následnou specifikací. Kde jsme? A kam jdeme? tj. kde chceme být za určité časové období.

Programy a kurzy jsou koncipovány na základě pedagogických zkušeností, didaktických a dramaturgických zásad

Didaktické zásady /VP-vzdělání hrou/

 • vyváženost a přiměřenost aktivit pro účastníky a danou situaci
 • postupnost - od snazšího k složitějšímu
 • opakování poznatků
 • výrazná názornost, praktičnost aktivit a pomůcek
 • pestrost, rozmanitost a gradace programu
Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

ok