Feraty při outdoor programech

Letošní novinkou jsou týmové programy se zážitkem feraty v ČR nebo Alpách.

Feraty jsou zajištěné železné cesty na skále nachází se po České republice v Alpách nebo přímo v Praze.

alt

Outdoor v jeskyních 

Pokud chcete prožít něco tajemného a netradičního, můžete zvolit outdoor v podzemí. Kombinaci jeskyně a moravského sklípku nevadí ani ošklivé počasí. Potvrdí vám to i naši klienti.

Kontakt

Mgr. Vít Veselý

Na Štěpnici 45
182 00 Praha 8
info@outdooraktivity.cz
+420 777 654 799

Při týmových programech, prožitkových kurzech a motivačních akcích se utváří a charakterizuje široká škála vlastností, dovedností a vztahů.

Rozvoj a působení je zaměřeno především na:

 • posílení týmové spolupráce a výkonnosti, budování a stavbu nových týmů
 • rozvoj komunikace, zdokonalení a prohloubení komunikace, prolomení bariér
 • posílení důvěry, sebedůvěry, odpovědnosti, spoluzodpovědnosti, vzájemného poznání
 • stmelení a upevnění kolektivu, zvýšení pocitu sounáležitosti,
 • pochopení týmových rolí a jejich využití
  (vedení a řízení lidí, vůdčí schopnosti, poznání interpersonálních vazeb, plánování )
 • řešení konfliktů a problémů, zlepšení mezilidských vztahů
 • překonání strachu z neznámých situací, adaptabilita na zátěžové situace, krizové situace, zvládání zátěže a změn
 • výběr nových zaměstnanců, výběr a testování managerů
 • posun týmových a individuálních hranic a limitů, rozvoj přizpůsobivosti týmu
 • nalezení slabých stránek týmu a rozvoj silných
 • osobnostní růst, poznání sama sebe
 • relaxaci, aktivní odpočinek, rozvoj kreativity a tvořivosti, zlepšování kondice, obratnosti

Přínosy a další aspekty programů, kurzů a akcí jsou:

 • propagace, prezentace, zviditelnění firmy společnosti v oboru
 • zlepšení úrovně komunikace a zdokonalení prezentačních dovedností
 • zlepšení přizpůsobivosti pro nové změny, při zátěži/krizi, inovaci, odbourání stereotypu
 • vyšší produktivita
 • motivace a podpora firemní kultury, odreagování se, ocenění zaměstnanců/klientů
 • posílení loajality - morálky
 • zvýšení sebevědomí
 • nepřehlédnutelná reklama
 • prezentace potenciálu a velikosti společnosti
 • práce v příjemném prostředí
 • nové kontakty – přátelství
Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

ok